Skip to content

Informationer til danskere, der rejser til eller opholder sig i Kenya

10.11.2017  06:08

Omvalget til præsidentposten fandt sted den 26. oktober. Omvalgets lovlighed er indbragt for den kenyanske Højesteret, der vil skulle træffe afgørelse senest den 20. november 2017. På grund af Højesterets behandling af spørgsmålet om omvalgets lovlighed, vides endnu ikke om eller hvornår en præsidentindsættelse vil finde sted. Den kommende tid vil derfor fortsat være præget af spændinger. Navnlig omkring tidspunktet for Højesterets afgørelse og tidspunktet for en eventuel præsidentindsættelse vil der være en vis risiko for uroligheder og voldelige episoder, hvorfor du omkring disse tidspunkter opfordres til at holde dig orienteret om udviklingen gennem rejsebureauer og medier.

Udenrigsministeriets rejsevejledning til Kenya er blevet 
opdateret i lyset af situationen, men det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Både fastboende danskere og turister opfordres til at udvise den fornødne opmærksomhed, holde afstand til større menneskemængder og holde sig orienteret om udviklingen gennem rejsebureauer, medierne og ambassadens hjemmeside. Hvis du opholder dig i Kenya bør du også løbende holde dine pårørende orienteret om din situation.

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Kenya, opfordres desuden uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer.

Hvis du er fastboende i Kenya opfordres du også til at tage følgende forholdsregler i perioden efter genvalget:

• Sikre, at der er adgang til et tilstrækkeligt forråd af vand og basale fødevarer samt lommelygter, stearinlys, førstehjælpskasse mv.
• Sørge for tilstrækkelig forsyning af evt. receptpligtig medicin
• Sørge for, at køretøjer er fyldt op med brændstof
• Undlade kørsel uden for de større byer efter mørkets frembrud
• Medbringe relevante telefonnumre til brug ved behov for hjælp fra sundheds- eller sikkerhedsmyndigheder
• Have en tilstrækkelig mængde af lokal og eventuel international valuta til rådighed
• Altid medbringe pas

Udenrigsministeriets Borgerservice / Ambassaden i Nairobi