Skip to content

Upcoming referendum on the 3rd of December 2015 (Danish only)

12.10.2015  13:16
Folkeafstemning om Danmarks retsforbehold i E.U. finder sted 3. december 2015. Stemmeberettigede borgere kan afgive brevstemme på ambassaden i Nairobi eller på nærmeste danske repræsentation

Brevstemmeafgivning i udlandet

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark d. 3. december, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Det er dog en betingelse, at du er optaget på valglisten.

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem og være modtaget i din tidligere bopælskommune inden d. 3. december kl. 9.

Vi anbefaler derfor at du afgiver din brevstemme senest:

 • Den 25. November på Konsulatet i Mobassa
 • Den 26. November på Ambassaden i Nairobi

Herefter kan vi ikke garantere at den kan nå frem til din kommune til tiden.
Husk at medbringe dit danske pas som identifikation. Passet skal også forevises for at få adgang til valgstedet.

Hvem kan brevstemme?

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du uden videre, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 og senest 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.
Hvis du er flyttet til udlandet og i forbindelse hermed har frameldt dig folkeregisteret, kan du kun optages på valglisten og deltage i valg i Danmark, hvis du tilhører en af de persongrupper, der uanset udlandsopholdet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende. Se nærmere oplysninger om valgret og optagelse på valglisten her: Udlandsdanskeres Valgret

Hvor kan jeg brevstemme?

I Kenya har vi to steder du kan brevstemme:

 • ROYAL DANISH EMBASSY CONSULAR SECTION
  13 Runda Drive,
  Runda, Nairobi
  Hvor du kan stemme:
  Mandag til fredag fra 08:00-12:00
  +254 716 151 222
  E-mail: nboambconsular@um.dk
 • ROYAL DANISH CONSULATE MOMBASA

  Comarco Base, Office Block, 1st Floor, last Office on the right side
  Liwatoni Bay - off Mikanjuni Road
  Mombasa
  Det anbefales at du ringer og bestiller tid for at brevstemme på:
  +254 733 749 128

Tyrk her for yderligere information om din valgret

For yderligere information om folkeafstemmningen tryk her