Skip to content

Informationer i forbindelse med udsættelsen af omvalget den 26. oktober i flere distrikter til danskere, der rejser til eller opholder sig i Kenya  

27.10.2017  09:55

Omvalget til præsidentposten i Kenya blev afholdt den 26. oktober 2017. Oppositionens manglende accept af valget har givet anledning til betydelige spændinger mellem de to sider. Der vil i den kommende tid fortsat være risiko for uroligheder og voldelige episoder. Det er blevet annonceret, at der vil blive afholdt valg i flere distrikter lørdag den 28. oktober. Dette forventes at ville føre til demonstrationer og sammenstød med sikkerhedsmyndighederne i navnlig disse områder. Indtil videre er udtrykkeligt nævnt fire distrikter i den vestlige del af landet, Siaya, Migori, Homa Bay og Kisumu, men det kan ikke udelukkes at flere kan komme til, hvilket du opfordres til at holde dig orienteret om gennem medierne. Der har været afholdt mange demonstrationer under valgkampagnen, og disse vil kunne fortsætte over hele landet. Demonstrationerne udvikler sig ofte voldeligt. Trafikken kan i forbindelse med offentlige møder og demonstrationer også blive påvirket, ligesom kriminalitetsniveauet kan blive øget, hvis politi og andre myndigheder vil være optaget af disse begivenheder.
Udenrigsministeriets rejsevejledning til Kenya er blevet opdateret i lyset af situationen, men det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Både fastboende danskere og turister opfordres derfor til at være opmærksomme, holde afstand til større menneskemængder og holde sig orienteret om udviklingen gennem lokale medier og rejsebureauer. Hvis du opholder dig i Kenya bør du også løbende holde dine pårørende orienteret om din situation.

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Kenya, opfordres desuden uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer.

Hvis du er fastboende i Kenya opfordres du også til at tage følgende forholdsregler i perioden op til og efter genvalget:

• Sikre, at der er adgang til et tilstrækkeligt forråd af vand og basale fødevarer samt lommelygter, stearinlys, førstehjælpskasse mv.
• Sørge for tilstrækkelig forsyning af evt. receptpligtig medicin
• Sørge for, at køretøjer er fyldt op med brændstof
• Undlade kørsel uden for de større byer efter mørkets frembrud
• Medbringe relevante telefonnumre til brug ved behov for hjælp fra sundheds- eller sikkerhedsmyndigheder
• Have en tilstrækkelig mængde af lokal og eventuel international valuta til rådighed
• Altid medbringe pas

Udenrigsministeriets Borgerservice / Ambassaden i Nairobi