Skip to content

Informationer i forbindelse med omvalget den 26. oktober til danskere, der rejser til eller opholder sig i Kenya

25.10.2017  14:04

I forbindelse med omvalg til præsidentposten, fastsat til den 26. oktober, er der både før og efter denne dato alvorlig risiko for uroligheder og voldelige episoder. Der forventes demonstrationer over hele landet, især i den vestlige del af landet, i byerne Mombasa og Nairobi. Oppositionen har ikke accepteret dette, og det har givet anledning til betydelige spændinger mellem de to sider.

Udenrigsministeriets rejsevejledning til Kenya er blevet opdateret i lyset af situationen, men det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Både fastboende danskere og turister opfordres derfor til at være opmærksomme, holde afstand til større menneskemængder og holde sig orienteret om udviklingen gennem lokale medier og rejsebureauer. Hvis du opholder dig i Kenya bør du også løbende holde dine pårørende orienteret om din situation.

Danskere, der rejser til eller opholder sig i Kenya, opfordres desuden uanset opholdets varighed til at registrere sig på Danskerlisten, som er Udenrigsministeriets tilbud til danskere, der opholder sig i udlandet med henblik på kontakt i tilfælde af krisesituationer.

Hvis du er fastboende i Kenya opfordres du også til at tage følgende forholdsregler i perioden op til og efter genvalget:

• Sikre, at der er adgang til et tilstrækkeligt forråd af vand og basale fødevarer samt lommelygter, stearinlys, førstehjælpskasse mv.
• Sørge for tilstrækkelig forsyning af evt. receptpligtig medicin
• Sørge for, at køretøjer er fyldt op med brændstof
• Undlade kørsel uden for de større byer efter mørkets frembrud
• Medbringe relevante telefonnumre til brug ved behov for hjælp fra sundheds- eller sikkerhedsmyndigheder
• Have en tilstrækkelig mængde af lokal og eventuel international valuta til rådighed
• Altid medbringe pas

Udenrigsministeriets Borgerservice / Ambassaden i Nairobi