Skip to content

Opdatering af rejsevejledning for Kenya

08.09.2017  09:28

Resumé
I forbindelse med omvalg til præsidentposten fastsat til den 26. oktober vil der være risiko for forstyrrelser af den offentlige orden og voldelige episoder. Du opfordres til at holde afstand til større menneskemængder og holde dig orienteret om udviklingen gennem rejsebureauer og medier.

Der er en stor risiko for terrorangreb i Kenya, herunder mod turister og andre rejsende.

På baggrund af de igangværende kenyanske militære operationer i Somalia, er der generelt en forhøjet risiko for terrorisme i Kenya. Denne risiko vurderes at være meget høj i hovedstaden Nairobi og i kystbyen Mombasa samt i det nordøstlige Kenya.

Rejsende til Kenya bør udvise stor agtpågivenhed og det frarådes at benytte offentlige transportmidler. Det anbefales til enhver tid at holde sig orienteret om sikkerhedssituationen lokalt.

Alle rejser frarådes til følgende områder: Alle grænseområder mod Somalia samt kysten nord for Lamu op til grænsen mod Somalia.

Desuden frarådes alle ikke-nødvendige rejser til kysten i et område på 150 km fra grænsen til Somalia. Rejser med fly til Lamu og Manda øerne er undtaget fra denne

Ikke-nødvendige rejser frarådes til den øvrige del af North Eastern Province.

Sikkerhed og terrorrisiko
Omvalg til præsidentposten i Kenya er udskrevet til den 26. oktober 2017. Valget står mellem Uhuru Kenyatta og Raila Odinga. Højesterets beslutning om omvalg har sat sindene i kog i Kenya og givet anledning til spændinger mellem de to sider. Den nye periode med valgkampagne og afholdelse af valg er blive præget af forstyrrelser af den offentlige orden og voldelige episoder. Trafikken kan i forbindelse med offentlige møder og demonstrationer også blive påvirket, ligesom kriminalitetsniveauet kan blive øget, hvis politi og andre myndigheder vil være optaget af disse begivenheder.

Både fastboende danskere og turister opfordres til at udvise den fornødne opmærksomhed, holde afstand til større menneskemængder og holde sig orienteret om udviklingen gennem rejsebureauer, medierne og ambassadens hjemmeside. Se ambassadens hjemmeside for mere information samt råd til, hvilke forholdsregler, der bør tages.

Der er en stor risiko for terrorangreb i Kenya, herunder mod turister og andre rejsende.

På baggrund af de igangværende kenyanske militære operationer i Somalia er der generelt en forhøjet risiko for terrorisme i Kenya. Denne risiko vurderes at være meget høj i hovedstaden Nairobi og i kystbyen Mombasa samt i det nordøstlige Kenya.

Truslen retter sig særligt mod centrale offentlige bygninger, indkøbscentre, restauranter, hoteller, offentlige transportmidler, barer og natklubber, hvor større menneskemængder samles.

I 2014 og primo 2015 har der været adskillige terrorangreb i Kenya i grænseområderne mod Somalia, samt i den øvrige del af North Eastern Province. Angrebene har været rettet både mod civile kenyanere og de kenyanske sikkerhedsstyrker.

Ud over terrorrisikoen i Nairobi og Mombasa er der en generel risiko for at blive udsat for voldelige røverier, bilkapringer og gidseltagninger foretaget af kriminelle. Se også nedenstående afsnit vedr. kriminalitet.