Skip to content

Services for Danish citizens

Unfold
Fold

Danske repræsentationer i Kenya

Kgl. Dansk Ambassade

13, Runda Drive,

Runda

P.O. Box 40412, 00100 GPO

Nairobi, Kenya

 

Tlf.: +254 20 4253000

Fax: +254 20 4253299

www.kenya.um.dk

 

Direkte tlf. til den konsulære afdeling: +254 716 151222, mellem kl 8-9 lokal tid

Direct tel. number to consular department: +254 716 151222, 8-9 am local time

 

Direkte e-mail til den konsulære afdeling: nboambconsular@um.dk

Direct email to consular department: nboambconsular@um.dk

 

Åbningstider for den konsulære afdeling:

09.00-12.00 mandag torsdag, 09.00-11.00 fredag, lokal tid

 

Opening hours for consular department:

9am-12noon, Monday-Thursday, 9-11am, Friday, local time

 

Kgl. Dansk Konsulat

Comarco Base

Office Block, 1st Floor, last office right side

Liwatoni Bay, off Mikanjuni Road

P.O. Box 99543

80107 Mombasa, Kenya

Hon. Consul Jørgen Nielsen, jhn43@icloud.com - +254 (0)722 412 658

Cons. Officer Silvia Reitmair, silvia.reitmair@comarcogroup.com - +254 (0)733 749 128

Åbningstider: 08.00-12.00 og 14.00-16.30 mandag- torsdag, 08.00-12.00 fredag, lokal tid

Opening hours: 8am-12noon and 2-4.30pm Monday-Thursday, 8am-12noon Friday, local time

Forudgående aftale anbefales – Prior appointment is recommended.

Hvis uheldet er ude

Hvis du får alvorlige problemer på din rejse til Kenya, er den danske ambassade i Nairobi/konsulatet i Mombasa klar til at hjælpe.

En af ambassadens vigtige opgaver er at hjælpe danskere, der under rejse og ophold i Kenya havner i nødssituationer. Ambassaden hjælper eller rådgiver alle danske statsborgere og udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark. Personer som ikke har dansk statsborgerskab, eller som har dobbelt statsborgerskab (dansk/kenyansk), kan dog ikke være sikre på, at de kenyanske myndigheder vil acceptere, at ambassaden yder assistance i alle sammenhænge, f.eks. fængslingssager. Man skal være opmærksom på, at ambassaden ikke kan betale for udgifter i forbindelse med opståede nødssituationer, og at der som hovedregel skal betales gebyr for hjælpen. For yderligere oplysninger henvises til Udenrigsministeriets hjemmeside

Ambassaden og konsulatet kan bistå med:

 • Udstedelse af pas (konsulatet i Mombasa kan kun tage imod ansøgninger om pas til børn under 12 år) samt udstedelse af provisorisk pas (nødpas)
 • Kontakt til advokat i forbindelse med anholdelse
 • Kontakt til pårørende i Danmark
 • Kontakt til forsikringsselskab i tilfælde af sygdom, ulykke eller død

Bemærk, at danske repræsentationer i udlandet i meget sjældne tilfælde kan bistå med overførsel af penge. Dette kan dog ikke gøres uden forudgående indbetaling eller skriftlig garanti for beløbet fra en bank, familie, venner eller arbejdsgiver i Danmark.

Bemærk også, at der for visse serviceydelser kræves gebyr i henhold til bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Ambassaden og konsulatet kan ikke:

 • Yde lån eller udføre bankforretninger
 • Udbetale bistandshjælp eller pension
 • Få anholdte løsladt fra et fængsel eller betale en advokat
 • Betale hospital eller læge
 • Skaffe arbejde eller arbejdstilladelse

Husk at tegne passende forsikringer i forbindelse med udlandsrejser (inkl. hjemtransportforsikring) og bemærk, at hverken det gule og blå sygesikringsbevis/sundhedskort dækker i Kenya.

Udenrigsministeriet udsteder og reviderer løbende rejsevejledninger for en række lande, hvor det skønnes, at danske rejsende kan have brug for informationer på grund af særlige sikkerhedsforhold. En sådan findes også for Kenya.

Bistand uden for ambassadens almindelig kontortid

Du kan altid komme i forbindelse med Udenrigsministeriets Borgerservice – også i weekender og midt om natten. På telefonnummer 33 92 11 12 og bbb@um.dk kan du komme i kontakt med Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (24/7-centret), som er bemandet døgnet rundt. Uden for ambassadernes åbningstider stilles deres telefoner videre til 24/7-centret, hvor en dansktalende vagthavende er klar til at besvare nødopkald. Vi kan også klare opkald på andre sprog, f.eks. fra en læge på et hospital.

Attester - fremskaffels af danske attester

Fødselsattest – kan ikke rekvireres gennem ambassaden

Hvis du har behov for en kopi af din danske fødselsattest, skal du kontakte enten den kirke, som din fødsel blev registreret i eller det seneste sogn, hvor du var bosat i Danmark. Du kan finde danske kirkers adresser på hjemmesiden www.kirker.dk

Hvis du ikke ved, hvor din fødsel er registreret, kan du kontakte Kirkeministeriet i Danmark:

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Danmark

Tel.: +45 3392 3390

www.kirkenettet.dk

Kopien af din fødselsattest vil blive fremsendt til ambassaden i Nairobi til udlevering imod fremvisning af foto-ID (pas eller kørekort).

Bemærk at udlevering af en fødselsattest ved ambassaden eller et dansk konsulat udløser et gebyr.

Straffeattest – kan ikke rekvireres gennem ambassaden

Danske statsborgere og udlændinge, som ønsker en udskrift af deres danske straffeattest, kan rette tilvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:

Rigspolitiet

Center for Almen Jura

Kriminalregistret

Polititorvet 14

1780 København V

Danmark

Tel.: +45 3521 6222

E-mail: adm-kriminalregister@politi.dk eller khr-kr@politi.dk

Rigspolitiet har brug for kopi af pas, oplysning om sidste bopæl i Danmark, oplysning om hvorvidt attesten skal være på engelsk, samt oplysning om hvilken adresse attesten skal sendes til. Attesten er gratis.

En borger bosat i udlandet kan anmode om en privat straffeattest enten ved at udfylde Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug, som kan downloades på politiets hjemmeside eller ved at sende personligt brev, hvor ovennævnte oplysninger indgår. Hvis borgeren udfylder blanketten, er det i henvendelsen til Rigspolitiet vigtigt at oplyse, hvorvidt attesten ønskes på engelsk, da dette ikke fremgår af blanketten. Hvis ansøgningen sendes pr. e-mail, skal ansøgningsblanketten/det underskrevne brev samt kopi af passiden med foto og underskrift indscannes og vedhæftes mailen (så originalunderskriften fremgår).

På Politiets hjemmeside kan læses mere om indhentelse af dansk straffeattest. Rigspolitiet Kriminalregister gør opmærksom på, at hvis man bor i udlandet, stilles der ikke krav om personlig fremmøde, som det er angivet på hjemmesiden (hjemmesiden er skrevet til borgere med bopæl i Danmark).

Straffeattesten kan også bestilles digitalt via politiets hjemmeside, hvis ansøgeren har NEM-ID.

NB! Det er ikke muligt at få en straffeattest på baggrund af en telefonisk henvendelse.

Dansk statsborgerskab / dansk indfødsret

Der henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

På denne hjemmeside kan man også finde information om sagsbehandlingstider.

Danskerlisten - registrering på danskerlisten

Danske statsborgere, der opholder sig i Kenya i længere perioder i forbindelse med studier, arbejde eller andet, bør lade sig registrere på udenrigsministeriets danskerliste der registrerer alle danskere i udlandet. Formålet er at give udenrigsministeriet og danske myndigheder mulighed for at yde assistance i en krisesituation. Registrering og yderligere information kan fås her.

Gebyrer og gebyrregler

Udenrigstjenesten kan bistå med en lang række serviceydelser. Der opkræves som udgangspunkt betaling for alle anmodninger om bistand, hvad enten henvendelsen sker til Udenrigsministeriet i København, en ambassade eller et konsulat i udlandet.

For nogle ydelser betales for timeforbruget, og for andre betales et fast gebyr. Reglerne for betaling er fastlagt i bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Bistanden afregnes på grundlag af det faktiske timeforbrug, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af gebyrbekendtgørelsen.

Forhøjede gebyrer uden for normal kontortid og på lukke- og helligdage.

Opstår det et behov for bistand uden for ambassadernes og konsulaternes normale arbejdstid, forhøjes gebyrtaksterne med 50%. Hvis anmodning om bistand sker på en lukkedag, forhøjes gebyret med 100%, jfr. Vejledning til bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Transporttiden, som ambassadens eller konsulatets medarbejder anvender for at kunne udføre bistanden, medregnes i timeforbruget.

Dækning af omkostninger

Ud over gebyret skal der betales for de faktiske omkostninger, f.eks. for udgifter til indkøb og særlige ekspres-forsendelser.

Yderligere oplysninger

Listen over gebyrer kan ses her.

Liste over gebyrer i lokal valuta kan findes her.

Import af kæledyr til Kenya

Detaljeret information kan findes på ambassadens hjemmeside.

Kørekort, dansk og kenyansk

Ansøgning om kørekort (EU kørekort, midlertidigt erstatningskørekort samt internationalt kørekort) kan indgives gennem ambassaden. Ved ansøgning skal ambassaden have kopi af det almindelige danske kørekort, pas, to fotos, se krav til fotos på politiets hjemmeside, samt gebyr.

Hvis det tidligere kørekort er blevet mistet/stjålet, skal der afleveres en politirapport.

Hent ansøgningsskema her.

Læs mere om kørekort hos Færdselsstyrelsen.

Ekspeditionstid er mindst 4 uger.

Nye regler per 1. januar 2017, vedr. ansøgninger om duplikatkørekort samt fornyelse af kørekort.

Fra 1. januar 2017 udstedes kørekort kun til personer med fast bopæl i Danmark (min. 185 dage i et kalenderår).

Ansøgninger om duplikatkørekort samt fornyelse af kørekort, for personer der ikke har fast bopæl i Danmark, skal derfor indgives til politimyndighederne i bopælslandet. De danske politimyndigheder kan udstede en deklaration der bekræfter ansøgerens førerret. Anmodning om deklarationen skal indsendes skriftligt til: Rigspolitiet, Administrationsafdelingen, Pas og Kørekort, Polititorvet 14, DK-1780 København V, e-mail: pol-paskorekort@politi.dk

Kørekort i Kenya

EU kørekort anerkendes ikke i Kenya. Det danske internationale kørekort anerkendes, og kan anvendes i højst 90 dage fra indrejsedato.

For danskere med længere ophold i Kenya, skal der ansøges om et kenyansk kørekort gennem: Directorate Registration and Licensing, National Transport and Safety Authority, Hill Park Building, Upper Hill, P.O. Box 3602, 00506 Nairobi, Kenya.
E-mail:
info@ntsa.go.ke og www.ntsa.go.ke.

Det kenyanske internationale kørekort udstedes af: Automobile Association of Kenya, Airport North Road, P.O. Box 40087, 00100 Nairobi, Kenya.
E-mail: aak@aakenya.co.ke og www.aakenya.co.ke.

Legalisering / verificering

Når danske dokumenter skal benyttes i udlandet, er det ofte nødvendigt at foretage legalisering, hvilket indebærer påtegning i flere instanser, herunder det danske udenrigsministerium og i mange tilfælde det pågældende lands ambassade/konsulat i Danmark. En legalisering er en bekræftelse på, at en underskrift er ægte, En verificering af et dokument er typisk et bevis på, at en fotokopi er en tro kopi af det originale dokument, hvorfor verificering forudsætter at både det originale dokument og den ønskede kopi forevises. Hverken en legalisering eller en verificering er således bevis på, at dokumentets indhold nødvendigvis er korrekt.

Danmark tiltrådte Apostillekonventionen den 1. januar 2007 (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961 om ophævelse af krav om legalisering af offentlige dokumenter). Det betyder, at der ikke kan stilles yderligere krav om legaliseirng af udenlandske offentlige dokumenter fra et af de ca. 90 lande, der har tiltrådt apostillekonventionen, hvis dokumentet er forsynet med en såkaldt ”apostille”, men hidtil har Kenya ikke tiltrådt Apostillekonventionen. Dette indebærer, at hvis et kenyansk dokument skal bruges i Danmark skal først det kenyanske udenrigsministerium og efterfølgende den danske ambassade i Nairobi eller det danske konsulat i Mombasa legalisere dokumentet. Tilsvarende gælder, at et dansk dokument som skal benyttet i Kenya først skal legaliseres i det danske udenrigsministerium og siden af den kenyanske ambassade i Stockholm, der er akkrediteret til Danmark.

Bemærk at de kenyanske myndigheder kræver en officiel oversættelse til engelsk af danske dokumenter til brug i Kenya.

Der kræves gebyr for ambassadens eller konsulatets medvirken ved legalisering i henhold til bekendtgørelsen om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten.

Pas

Danmark indførte biometriske pas den 1. januar 2012. Ansøgning om dansk pas siden denne dato, kan som udgangspunkt kun ske ved personligt fremmøde på ambassaden i Nairobi, efter forud indgået aftale. Ved indgivelse af ansøgning skal medbringes ansøgningsformularen, det tidligere pas, 1 pasfoto (to for børn), fødselsattest, indfødsretsbevis. Gebyr betales på ansøgningstidspunktet. Hent ansøgningsskema her.

Fra den 26. juni 2012 skal alle danske statsborgere være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af Danmark. Børn optaget i forældres eller andre voksnes pas vil ikke længere kunne rejse ind og ud af Danmark efter denne dato. Ved aflevering af ansøgning om pas til børn, hvor personligt fremmøde af både forældre og ansøger er nødvendigt, skal ambassaden desuden se den originale fødselsattest, forældres originale vielsesattest, indfødsretsbevis, ligesom begge forældre må give deres skriftlige samtykke. For børn født i udlandet, skal fødselsattesten og vielsesattesten certificeres og legaliseres af de lokale myndigheder.

Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer.

Giv digitalt samtykke her

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kviterring. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Bemærk at fra 15. juni 2012 kan der også søges om pas for børn under 12 år på et honorært konsulat efter forud indgået aftale.

De fleste honorære konsulater og de ambassader, der ikke har biometrisk udstyr, kan stadig udstede provisorisk (nødpas) og forlænge eksisterende pas.

Danskere, der bor i udlandet, har ligeledes mulighed for at søge om pas under ophold i Danmark og det er muligt at få udleveret passet på en række af de danske repræsentationer i udlandet. Der skal betales et gebyr ved udleveringen. Det anbefales dog fortsat at ansøge i tide til at få passet udleveret, mens man er i Danmark. Det er ligeledes muligt at ansøge i udlandet og modtage passet på et af kommunens borgerservice centre i Danmark.

Der opkræves det samme ansøgningsgebyr uafhængigt af hvor i udlandet der ansøges.

Hvis et tidligere pas er blevet stjålet/mistet, skal der afleveres politirapport ved indgivelse af ansøgningen.

Ekspeditionstiden er ca. 3 uger.

Gebyr for pasansøgning betales kontant i lokal valuta ved ansøgning.

Pas, provisorisk (nødpas)

Et provisorisk pas (også kaldet nødpas) kan udstedes, når det ikke vil være muligt at udstede et nyt pas i tide eller forlænge gyldighedstiden for et eksisterende pas.

Et dansk provisorisk pas udstedes kun for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed, og ikke ud over et år. Det provisoriske pas skal sendes til Borgerservice i Danmark, eller en dansk repræsentation i udlandet efter udløb, eller afleveres ved afhentning af nyt pas.

Vær opmærksom på, at det danske provisoriske pas ikke godkendes som rejselegitimation i visse lande, så hvis du planlægger at rejse rundt i flere lande på vej tilbage til Danmark, skal du undersøge med disse landes repræsentationer, om de anerkender det danske provisoriske pas.

Ansøgning om et provisorisk pas skal ske ved personlig henvendelse på ambassaden, og du skal medbringe følgende: ansøgningsskema, 2 pasfoto, gammelt pas eller kørekort eller kopi deraf, samt gebyr. Et provisorisk pas kan normalt udstedes medens du venter.

Hvis det tidligere pas er blevet stjålet/mistet, skal der afleveres politirapport ved indgivelse af ansøgningen.

I tilfælde af et provisorisk pas skal udstedes uden for ambassadens normale åbningstids udløses et gebyr. I det tilfælde at en konsulær medarbejder ekstraordinært skal åbne ambassaden på en lukkedag for at udstede et provisorisk pas, opkræves et ekstra gebyr.

Gebyr for pasansøgning betales kontant i lokal valuta ved ansøgning.

Valg

Valg

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR, kan du normalt ikke optages på valglisten i Danmark og kan derfor ikke deltage i valg i Danmark. Det kan du kun, hvis du tilhører en af de særlige persongrupper, der uanset opholdet i udlandet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

For at kunne deltage i valg i Danmark skal du være optaget på valglisten. Det bliver du automatisk, hvis du på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest på 7.-dagen før valgdagen har fast bopæl i riget.

Hvis du flytter til udlandet og i forbindelse hermed bliver registreret som udrejst i CPR, kan du kun optages på valglisten, hvis du tilhører en af de følgende persongrupper, der uanset opholdet i udlandet anses for at have bevaret fast bopæl i riget i valgmæssig henseende.

Hvem kan optages på valglisten selvom de bor i udlandet?

Det kan personer der opholder sig i udlandet, og som agter at vende tilbage til riget inden for 2 år efter udrejsen samt følgende persongrupper.
•Personer der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget
•Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet som ansat af en dansk offentlig myndighed eller en herværende privat virksomhed eller forening
•Personer der opholde sig i udlandet som ansat i en international organisation, hvoraf Danmark er medlem
•Personer der er udsendt for at gøre tjeneste i udlandet af en dansk hjælpeorganisation
•Personer der opholder sig i udlandet i uddannelsesøjemed
•Personer der opholder sig i udlandet af helbredsmæssige grunde
•Personer der opholder sig i udlandet, og som i henseende til tilknytningen til riget må sidestilles med ovennævnte personer
•Medfølgende ægtefæller, registrerede partnere og faste samlevere til de nævnte personer bevarer deres valgret på samme vilkår


Hvordan og hvornår søger jeg?

Hvis du er registreret som udrejst i CPR og tilhører en af de nævnte persongrupper, skal du søge om at komme på valglisten for at kunne stemme til valg i Danmark.

Det kan du gøre hos din kommune i forbindelse med, at du anmelder udrejse til udlandet. Du kan også hente et ansøgningsskema, som du kan udfylde og sende til din seneste bopælskommune. I visse tilfælde skal kommunen sende ansøgningen videre til Valgnævnet, som afgør visse sager om optagelse på valglisten.

Ansøgningsskema om optagelse på folketingsvalglisten af personer, der opholder sig i udlandet

Ansøg digitalt om optagelse på folketingsvalglisten via Borger.dk

Ansøgningsskema om optagelse på valglisten til Europa-Parlamentsvalg af personer, der opholder sig midlertidigt i et tredjeland

For at kunne nå at stemme til et valg i Danmark skal din ansøgning være behandlet færdig senest 7 dage før valgdagen. Det vil tage kommunen eller Valgnævnet noget tid at behandle din ansøgning. Du bør derfor sende ansøgningen ind i god til inden næste valg. Bliver du optaget på valglisten, gælder optagelsen som udgangspunkt i 2 år. Du vil få et brev om, hvor længe optagelsen gælder, og om hvad du skal gøre, hvis du vil søge om at få optagelsen forlænget efter udløbet af de 2 år.

Kan jeg stemme både til Folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg i foråret 2019?

Opholder du dig i udlandet kan du søge om optagelse på folketingsvalglisten. Det vil give dig ret til at deltage i folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet, men ikke i kommunale og regionale valg.

Opholder du dig i et land uden for riget, der ikke er medlem af Den Europæiske Union (et tredjeland), kan du søge om at blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalg. Det vil give dig ret til at deltage i valg til Europa-Parlemntet, men hverken i folketingsvalg, folkeafstemninger eller kommunale og regionale valg.


Hvordan brevstemmer jeg?

Hvis du opholder dig i udlandet og derfor er forhindret i at stemme i Danmark på valgdagen, kan du i stedet brevstemme på enhver dansk ambassade eller konsulat i udlandet. Din stemme tælles dog kun med, hvis du er optaget på valglisten eller bliver optaget på valglisten inden for lovens frister.

Der er ikke nogen sidste frist for, hvornår du skal have brevstemt i udlandet, for at din stemme kan blive talt med, men din brevstemme skal være afgivet i så god tid før valgdagen, at den kan nå at blive sendt hjem og være modtaget i din tidligere bopælskommune inden afstemningen på valgdagen begynder.

Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sundhedskort.


For yderligere information:  

https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/

Brevafstemning til Færøsk lagtingsvalg den 30. august 2019.

Opholder du dig i Kenya, kan du brevstemme på den danske ambassade i Nairobi og det danske konsulat i Mombasa.
Medbring gyldig legitimation i form af for eksempel pas, kørekort eller sundhedskort.

Sidste frist for at afgive brevstemmer er den 16. august 2019 kl.10.00 lokal tid, da stemmesedlen skal kunne nå at komme frem til Færøerne inden valgdagen.

 

Vielse i Kenya / Seychellerne

Vielse i Kenya

Ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger, skal følgende dokumenter, fra den danske part, forelægges de kenyanske myndigheder i tilfælde, hvor en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab med en kenyansk statsborger i Kenya, eller hvor to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab med hinanden, i Kenya:

 • Fødsels-/dåbsattest
 • Gyldigt pas
 • Ægteskabsattest (civilstandsattest)
 • Eventuel skilsmissedom eller skilsmissebevilling
 • Eventuel dødsattest for tidligere ægtefælle
 • Et farvet pasfoto

Ovennævnte skal oversættes til engelsk, og både danske og engelske dokumenter skal legaliseres. Legaliseringsproceduren fremgår af punktet "Legalisering/verificering" ovenfor.

Den kenyanske part bedes rette henvendelse til Registrar of Marriages direkte.

Link til State Law Office, Department of Justice, Marriage in Kenya: 

Begge parter skal sammen rette personlig henvendelse til Registrar of Marriages med relevante dokumenter, med henblik på at få udleveret en ”Application Form”. Efter 21 dage udstedes en vielseslicens. I tilfælde af det ikke er muligt at tilbringe 21 dage i Kenya forinden brylluppet, kan der søges om en ”Speciel Licence” forinden hos Registrar’s Office.

Vielsen kan foretages af en repræsentant fra Registrar of Marriages på rådhuset eller i privat arrangement, af en præst i en kirke, eller af en District Commissioner (f.eks uden for byerne). Det anbefales at bestille tid mindst to uger før ønsket vielse.

Vielsesattesten der udstedes skal være: ”The Marriage Act 2014” – det anbefales desuden at få udstedt en certificeret og legaliseret attest af de lokale myndigheder, der efterfølgende bør certificeres af ambassaden i Nairobi/konsulatet i Mombasa. Ambassadens/konsulatets certificering udløser et gebyr.

Relevante kontakter i Nairobi og Mombasa:

The Registrar of Marriages, The Registrars General’s Office, Room 210, Sheria House, Harambee Avenue, Nairobi, P.O. Box 30031, Nairobi.
Tel: +254 20 2227461/37180/37015

The Registrar of Marriages, Senior Assistant Registrar General, P.O. Box 80366, Mombasa. Tel.: +254 41 316061/2

Vielse i Seychellerne

Ifølge de for ambassaden foreliggende oplysninger, skal følgende dokumenter, fra den danske part, forelægges de seychelliske myndigheder i tilfælde, hvor en dansk statsborger ønsker at indgå ægteskab med en seychellisk statsborger, eller hvor to danske statsborgere ønsker at indgå ægteskab med hinanden, i Seychellerne

 • Fødsels/dåbsattest
 • Gyldigt pas
 • Ægteskabsattest (civilstandsattest)
 • Eventuel skilsmissedom eller skilsmissebevilling
 • Eventuel dødsattest for tidligere ægtefælle
 • Et farve pasfoto

Ovennævnte skal oversættes til engelsk, og både danske og engelske dokumenter skal legaliseres. Ovennævnte skal oversættes til engelsk, og både danske og engelske dokumenter skal legaliseres. Legaliseringsproceduren fremgår af punktet "Legalisering/verificering" ovenfor.

Den seychelliske part bedes rette henvendelse til Civil Status Registrar direkte.

Begge parter skal sammen rette personlig henvendelse til Civil Status Registrar med relevante dokumenter med henblik på at få udleveret en ”Application Form for Wedding”.

Vielsen foretages af Civil Status Registrar. Der gøres opmærksom på, at vielsen tidligst kan finde sted 11 dage efter aflevering af relevante dokumenter.

Unfold
Fold

Contacts

Email: nboambconsular@um.dk

Tel.: +254 (0) 758 754125

Monday and Thursday, 8.00-9.00am local time
Wednesday, 14.00-15.00 local time

 

Passports and driving licence:

By appointment only. Please make an appointment by mail nboambconsular@um.dk.

 

Legalization and certification of documents: On Fridays between 9 and 11am, local time.

Royal Danish Embassy
13, Runda Drive
Runda
Nairobi, Kenya
nboamb@um.dk

www.kenya.um.dk

Tel: + 254 (20) 4253000
Fax: + 254 (20) 4253299